Campagne-effectonderzoek Zet ook de knop om (najaar)

Deze rapportage beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de effecten van de campagne gericht om de Nederlandse samenleving bewust te maken van de noodzaak om energiebesparende maatregelen te nemen.