Overheid moedigt ouders met geldzorgen aan om stap naar hulp te zetten

Ondanks de uitgebreide koopkrachtmaatregelen die het kabinet met Prinsjesdag aankondigde, blijven veel huishoudens bezorgd over hun financiële situatie. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zet opnieuw voorlichting in om mensen met geldzorgen te wijzen op de beschikbare hulp en aan te moedigen om de stap naar hulp te zetten. Deze keer is er speciale aandacht besteed aan ouders en de beschikbare regelingen die hen kunnen ondersteunen in zaken rond het kind en huishouden.

Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit daalt. Toch hebben in Nederland nog steeds ongeveer 220 duizend kinderen hiermee te maken. Het ministerie wil naast het vergroten van de bestaanszekerheid, de gevolgen van kinderarmoede verminderen. Er zijn veel regelingen beschikbaar die nog niet door alle ouders gevonden worden.

Steun van de gemeente of maatschappelijke organisaties kan zorgen dat kinderen mee blijven doen, zoals ook Wandana heeft ervaren, een 32-jarige moeder van vier jonge kinderen. Ze raakte financieel in de problemen door een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Wandana deelt haar verhaal om anderen in vergelijkbare situaties aan te moedigen om hulp te zoeken bij de juiste instanties. ‘Schaam je niet’, benadrukt ze. ‘Als je gewend bent om alles alleen te doen, wees dan niet bang om hulp te aanvaarden en om hulp te vragen. Stap over die drempel heen.’

Passende hulp via Geldfit

De campagne verwijst naar Geldfit. Geldfit is de plek waar alle beschikbare hulp samenkomt. Op de website kun je testen hoe financieel gezond je bent, handige tips en ervaringsverhalen lezen, of ontdekken welke organisaties jou verder kunnen helpen. Zoals bijvoorbeeld Sam& voor alle kinderen. Ouders met beperkte financiële middelen kunnen hier aankloppen voor schoolspullen, sportactiviteiten, muziek- of zwemlessen, leuke uitstapjes, of een verjaardagsbox. Ook kun je voor persoonlijk advies gratis en anoniem bellen met de hulplijn van Geldfit op 0800-8115.

Campagnetoolkit

De campagne ‘Je staat er niet alleen voor’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid start vandaag. Andere partijen, zoals gemeenten, zijn uitgenodigd om erop aan te sluiten. Meer informatie en beeldmateriaal is te vinden op: campagnetoolkits.nl/je-staat-er-niet-alleen-voor.

Een eerdere voorlichtingscampagne gericht op hulp in het voorjaar, samen met Geldfit, gemeenten en bedrijven, leidde tot 1,3 miljoen bezoekers op de website. Daarvan ondernamen meer dan een half miljoen mensen vervolgstappen om hulp te krijgen en ontvingen bijna 16.000 mensen telefonisch advies.