Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten spreken over samenwerking op het gebied van rechtshandhaving

Op 22 juni 2023 was het halfjaarlijks Justitieel Vierpartijen Overleg (JVO) tussen de minister voor Rechtsbescherming (Weerwind) en de ministers van Aruba (Tjon), Curaçao (Hato) en Sint Maarten (Richardson). Minister Weerwind verving namens Nederland minister Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid. Het overleg vond plaats op Sint Maarten, onder voorzitterschap van Sint Maarten.

De landen binnen het koninkrijk werken intensief samen om criminaliteit tegen te gaan. Voor het Nederlandse kabinet is deze samenwerking cruciaal voor de rechtshandhaving.

Tijdens het JVO zijn diverse onderwerpen aan de orde gekomen op het gebied van rechtshandhaving. Zo is besproken op welke wijze betere invulling kan worden gegeven aan forensische zorg voor jongeren en volwassenen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Minister Weerwind zal samen met de minister van Justitie van Curaçao, Shalten Hato, daarin het voortouw nemen. Ook is gesproken over de inspanningen van alle betrokken partijen om meer officieren van justitie op te leiden voor de Openbaar Ministeries in het Caribisch Gebied zodat de inwoners van de Caribische landen meer gepresenteerd worden in de Openbaar Ministeries in het Caribisch gebied. Daarnaast is het gezamenlijke voornemen om de procedure voor uitlevering voor de Caribische landen van het Koninkrijk te verkorten besproken.

Daarnaast is onder andere stilgestaan bij de werkzaamheden van de Kustwacht, de samenwerking om jeugdcriminaliteit te voorkomen en de Rijkswet Harmonisatie gegevensbescherming.

Tot slot is tijdens het JVO gesproken over de capaciteit in de rechtshandhavingsorganisaties. De Caribische landen ervaren een disbalans in de rechtshandhavingsketen. Prioriteiten en capaciteit sluiten niet goed op elkaar aan. Minister Weerwind is tijdens het JVO met zijn collega-ministers in gesprek gegaan over deze disbalans. Nederland investeerde de afgelopen jaren in de samenwerking met de landen binnen het koninkrijk op het gebied van grensoverschrijdende en ondermijnende criminaliteit. Hiervoor ondersteunde Nederland de landen in opsporing, vervolging en berechting. De komende periode zal verder over dit onderwerp worden gesproken. Het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid trekt hierin samen op met onder andere het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Defensie.