Wederopbouw Sint Maarten

Orkaan Irma trok op 6 september 2017 over de eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Vooral Sint Maarten werd getroffen door Irma. Veel huizen en infrastructuur werden verwoest. Nederland gaf tot 1 december 2017 noodhulp. Daarna is Nederland gestart met haar bijdrage aan de wederopbouw van Sint Maarten. Het land Sint Maarten is zelf verantwoordelijk voor de wederopbouw van het land.

Rol van Nederland bij de wederopbouw

Nederland heeft € 550 miljoen gereserveerd voor de wederopbouw van Sint Maarten. Nederland stelde 2 voorwaarden aan deze hulp:

 • Oprichten van een integriteitskamer
 • Verbeteren van het toezicht aan de grens

Een deel van het geld is voor directe steun. Het grootste deel van het bedrag (maximaal € 470 miljoen) wordt beheerd door de Wereldbank. Hiervoor is een beheerfonds (Trustfund) opgezet. Het bedrag wordt in delen uitbetaald.  

Eind 2017 heeft Nederland direct € 7 miljoen gegeven voor projecten die snel konden starten en meteen resultaat hadden voor de bevolking. Deze werden early recovery projecten genoemd. Bijvoorbeeld:

 • Repareren van huizen van ouderen
 • Herstellen van voorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten
 • Hulp aan kinderen en jongeren

Alle early recovery projecten vindt u in het overzicht.

Rol van de Wereldbank bij de wederopbouw

De Wereldbank beheert een deel van de Nederlandse bijdrage (maximaal € 470 miljoen) via een beheerfonds (Trustfund). De Wereldbank helpt Sint Maarten bij het opstellen van een plan voor de wederopbouw, het National Recovery and Resilience Plan (NRRP)

Met het Trustfund worden projecten opgezet. Deze moeten voldoen aan de eisen van de Wereldbank. Deze eisen zorgen ervoor dat het geld op een eerlijke manier wordt besteed.

Het bedrag van € 470 miljoen komt in delen vrij. Er is al € 262 miljoen gereserveerd voor projecten, bijvoorbeeld:

 • Het eiland beter bestand maken tegen orkanen;
 • Repareren van de leidingen voor water en elektriciteit;
 • Repareren van het vliegveld ;
 • Trainingsprogramma’s en steun voor mensen die door de orkaan werkloos zijn geworden;
 • Repareren en uitbreiden van het ziekenhuis;
 • Opzetten van duurzame afvalverwerking;
 • Financiële hulp voor middelgrote en kleine bedrijven.

Vragen over wederopbouw

Heeft u vragen over de wederopbouw van Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius? Stel ze via het contactformulier of mail naar postbusdgwbe@minbzk.nl.