Hoe weet ik of een keurmerk betrouwbaar is?

Een keurmerk biedt vooral vertrouwen, omdat het laat zien dat een product of dienst van het bedrijf aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Voor de betrouwbaarheid is het van belang dat het keurende bedrijf onafhankelijk en deskundig beoordeelt. Het keurende bedrijf stelt voorwaarden aan de afgifte van het keurmerk voor producten of diensten.

Kenmerk van een keurmerk

Een keurmerk is een beeldmerk op een product. Hiermee belooft de fabrikant een bepaalde kwaliteit van dat product. Bijvoorbeeld het EKO-keurmerk voor biologische voeding of het Centraal Bureau Fondsenwerving(CBF)-keurmerk voor goede doelen.

Eisen aan het keurmerk

Als een fabrikant een keurmerk op een product wil zetten, heeft hij toestemming nodig van de keurmerkeigenaar. Dit kan een persoon zijn of een organisatie (rechtspersoon). 

De keurmerkeigenaar controleert of het product voldoet aan de eisen van het keurmerk. De eigenaar kan dit uitbesteden aan een toetsende instantie. Dat is een organisatie die gemachtigd is om keurmerken af te geven. Als een geaccrediteerde toetsende instantie dit doet, is dat het meest betrouwbaar.

Keurmerken voor diensten

Er zijn ook keurmerken voor diensten, bijvoorbeeld voor vervoer of zorg. Voorbeelden van deze keurmerken zijn 'Erkende Verhuizers' of 'Erkende Installateur'.

Accreditatie: toetsen van keurmerken

Iedereen kan keurmerken afgeven. Het geeft alleen meer vertrouwen als gespecialiseerde toetsende instanties dit doen. Met een accreditatie door de Raad voor Accreditatie bewijst een gespecialiseerde toetsende instantie dat zij ook echt onafhankelijk en deskundig te werk gaat bij het afgeven van keurmerken.

De Raad voor Accreditatie biedt een overzicht van deze toetsende instanties.

Twijfel aan gebruik keurmerk

Vraagt u zich af of het product of de dienst met recht een keurmerk gebruikt? Vaak staan op de website van een keurmerk alle bedrijven die het keurmerk mogen gebruiken. U kunt ook aan het keurmerk vragen of een bedrijf is aangesloten.

Verschil keurmerk en certificaat

Een keurmerk en een certificaat zijn beide een verklaring dat een product of dienst aan bepaalde eisen voldoet. Keurmerken hebben een beeldmerk. Certificaten hebben een document.