Hoe weet ik of een keurmerk betrouwbaar is?

Een keurmerk geeft vertrouwen. Vooral als de keurende instelling aan bepaalde eisen voldoet en onpartijdig en deskundig is. De keurende instelling stelt voorwaarden aan producten of diensten. Ondernemers mogen pas een keurmerk op hun product zetten als de keurmerkeigenaar hiervoor toestemming geeft.

Kenmerk van een keurmerk

Een keurmerk is een beeldmerk op een product waarmee de fabrikant een bepaalde kwaliteit van dat product garandeert. Bijvoorbeeld het EKO-keurmerk voor biologische voeding of het Centraal Bureau Fondsenwerving(CBF)-keurmerk voor goede doelen.

Eisen aan het keurmerk

Als een fabrikant een keurmerk op zijn product wil zetten, heeft hij toestemming nodig van de keurmerkeigenaar. Dit kan een persoon zijn of een organisatie (rechtspersoon). De keurmerkeigenaar controleert of het product voldoet aan de eisen van het keurmerk.

De keurmerkeigenaar kan de controle uitbesteden aan een keurmerkverlener, zoals een geaccrediteerde certificerende instantie. Het product moet dan aan dezelfde eisen voldoen.

Keurmerken voor diensten

Er zijn ook keurmerken voor diensten, bijvoorbeeld vervoer of zorg. Voorbeelden van deze keurmerken zijn Erkende Verhuizers of de Erkende Installateur.

Accreditatie: toetsen van keurmerken

Iedereen kan keurmerken afgeven. Maar het geeft meer vertrouwen als gespecialiseerde certificerende instellingen (CI's) dit doen. Deze instellingen kunnen geaccrediteerd zijn. Dat wil zeggen een CI aan bepaalde eisen voldoet en onpartijdig en deskundig is.

De Raad voor Accreditatie biedt een overzicht van geaccrediteerde instellingen.

Verschil keurmerk en certificaat

Een keurmerk en een certificaat zijn beide een verklaring dat een product of dienst aan bepaalde eisen voldoet. Keurmerken hebben een beeldmerk. Certificaten hebben een document.