Hoe weet ik of een keurmerk betrouwbaar is?

Een keurmerk biedt vooral vertrouwen als het keurende bedrijf zelf gekeurd is op bepaalde kwaliteitseisen. Voor de betrouwbaarheid is van belang dat het keurende bedrijf onafhankelijk en deskundig beoordeelt of een keurmerk kan worden afgegeven. Het keurende bedrijf stelt voorwaarden aan de afgifte van het keurmerk voor producten of diensten.

Kenmerk van een keurmerk

Een keurmerk is een beeldmerk op een product. Hiermee belooft de fabrikant een bepaalde kwaliteit van dat product. Bijvoorbeeld het EKO-keurmerk voor biologische voeding of het Centraal Bureau Fondsenwerving(CBF)-keurmerk voor goede doelen.

Eisen aan het keurmerk

Als een fabrikant een keurmerk op een product wil zetten, heeft hij toestemming nodig van de keurmerkeigenaar. Dit kan een persoon zijn of een organisatie (rechtspersoon). 

De keurmerkeigenaar controleert of het product voldoet aan de eisen van het keurmerk. De eigenaar kan dit uitbesteden aan een certificerende instelling (CI). Als een geaccrediteerde CI dit doet, is dat het meest betrouwbaar.

Keurmerken voor diensten

Er zijn ook keurmerken voor diensten, bijvoorbeeld vervoer of zorg. Voorbeelden van deze keurmerken zijn 'Erkende Verhuizers' of 'Erkende Installateur'.

Accreditatie: toetsen van keurmerken

Iedereen kan keurmerken afgeven. Het geeft alleen meer vertrouwen als gespecialiseerde CI's dit doen. Met een accreditatie door de Raad voor Accreditatie bewijst een gespecialiseerde CI dat zij ook echt onafhankelijk en deskundig te werk gaat bij het afgeven van keurmerken.

De Raad voor Accreditatie biedt een overzicht van deze CI’s.

Twijfel aan gebruik keurmerk

Vraagt u zich af of het product of de dienst met recht een keurmerk gebruikt? Vaak staan op de website van een keurmerk alle bedrijven die het keurmerk mogen gebruiken. U kunt ook aan het keurmerk vragen of een bedrijf is aangesloten.

Verschil keurmerk en certificaat

Een keurmerk en een certificaat zijn beide een verklaring dat een product of dienst aan bepaalde eisen voldoet. Keurmerken hebben een beeldmerk. Certificaten hebben een document.