Wat heb ik eraan als een product of dienst een certificaat heeft?

Als consument kunt u door een certificaat een betere keuze maken tussen verschillende producten of diensten. Dit document bewijst namelijk dat een product of een dienst aan bepaalde (kwaliteits)eisen voldoet. Producten of diensten met een certificaat kunnen een bijbehorend beeldmerk gebruiken. 

Nut van certificaten

Certificaten helpen consumenten bij de aankoop van producten of diensten. Producenten gebruiken het certificaat om hun concurrentiepositie te versterken. Ze laten zien dat het product, de dienst of het bedrijf aan bepaalde eisen voldoet. Bijvoorbeeld aan klanten of opdrachtgevers.

Waarvoor certificaten worden afgegeven

Certificaten zijn voor een:

  • Product of dienst
    Het certificaat bewijst dat het product of de dienst voldoet aan bepaalde eisen. Bijvoorbeeld voor veiligheid, kwaliteit of milieu.
  • Bedrijfsproces of systeem
    Het certificaat toont aan dat een bedrijf bijvoorbeeld een milieumanagementsysteem heeft dat aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet.
  • Persoon
    Het certificaat geeft aan dat de persoon over bepaalde kennis en vaardigheden beschikt.

Keurmerk bij certificaat

Bij een certificaat kan een keurmerk horen. Bij producten staat het logo van een keurmerk vaak op het etiket. Voorbeelden hiervan zijn:

Certificaat soms verplicht

Certificering is een vorm van zelfregulering. Dit betekent dat bedrijven en brancheorganisaties met elkaar afspraken maken over kwaliteitseisen aan bijvoorbeeld hun producten en diensten. En zij laten zich daar door onafhankelijke toetsende instanties op controleren.

Soms stelt de overheid certificaten verplicht. Bijvoorbeeld de wettelijk verplichte arbo-certificaten. Ook een opdrachtgever kan het bezit van een certificaat als eis stellen.

Certificeringsschema’s

Een certificaat wordt gegeven volgens certificeringsschema's. Daarin staan de regels hoe het product, de dienst, het systeem of de persoon getoetst moet worden. Toetsende instanties controleren regelmatig of de certificaathouder nog aan de eisen voldoet.