Wat is een CE-markering voor bouwproducten?

Met een CE-markering garandeert de fabrikant dat een bouwproduct bepaalde prestaties levert. Bijvoorbeeld dat een bouwproduct veilig te gebruiken is. Veel bouwproducten die binnen de Europese Unie op de markt verschijnen, moeten een CE-markering hebben.

CE-markering op bouwproducten

De CE-markering is een Europees merkteken. Het laat zien dat een product volgens Europese normen is getest of beoordeeld. Een CE-markering is verplicht als het product onder de Europese Verordening bouwproducten valt.

Bij de CE-markering op bouwproducten hoort altijd een prestatieverklaring.

Op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staat meer informatie over de CE-markering bouwproducten.

Ook in de brochure CE-markering op bouwproducten staat meer informatie.

Handel producten met CE-markering

Bouwproducten met CE-markering mogen binnen de hele Europese Economische Ruimte (EER) worden verhandeld. Nationale overheden mogen geen aanvullende eisen stellen die de handel belemmeren.

Ontbreekt de CE-markering of prestatieverklaring op een bouwproduct waarvoor dat wel verplicht is? Dan mag het product niet binnen de EER op de markt komen.  

Fabrikant of importeur verantwoordelijk voor CE-markering

De fabrikant is verantwoordelijk voor de CE-markering op zijn product.

Is een product in het buitenland geproduceerd en heeft het geen CE-markering? Dan is de importeur verantwoordelijk. Hij moet het product laten testen voor een CE-markering.

Module voor CE-markeringen

Produceert of importeert u bouwproducten? En wilt u weten of hiervoor een CE-markering vereist is? Dan kunt u dit controleren via de Module CE-markering van het Contactpunt Bouwproducten.

Afwijken van verplichte CE-markering met prestatieverklaring

In bijzondere gevallen mag een fabrikant afwijken van de verplichte CE-markering. Bijvoorbeeld voor bouwproducten die op een traditionele manier worden gemaakt. Zoals materialen voor monumenten. Afwijkingen van het opstellen van een prestatieverklaring staan in de Europese Verordening bouwproducten.

Vrijwillige CE-markering

Is een CE-markering niet verplicht? Dan kan een fabrikant kiezen voor een vrijwillige CE-markering. Hij moet dan een Europese technische beoordeling (ETB of in het Engels: ETA) aanvragen. Dit kan bij een technische beoordelingsinstantie (TBI).

Voor een technische beoordeling is een Europees beoordelingsdocument (EBD) nodig. Hierin staat hoe een fabrikant een product kan (laten) testen en beoordelen. De TBI’s stellen deze beoordelingsdocumenten op. Op de website van de Europese Commissie staat een overzicht van de TBI’s.

Toezicht op CE-markering bouwproducten

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert CE-markeringen (en prestatieverklaringen) voor bouwproducten. ILT controleert vooral bij fabrikanten, importeurs en distributeurs.

Overtreedt een ondernemer de regels? Dan kan hij een boete krijgen en in ernstige gevallen een gevangenisstraf. Een product kan ook uit de handel worden gehaald. Een voorbeeld van een overtreding is dat de verplichte CE-markering (en prestatieverklaring) ontbreekt.