Wat is een prestatieverklaring voor bouwproducten?

In een prestatieverklaring staat welke eigenschappen een bouwproduct heeft. Bijvoorbeeld hoe luchtdicht of brandwerend het product is. Veel bouwproducten op de Europese markt moeten een prestatieverklaring hebben. Daarmee kan een bouwer of architect bouwproducten onderling vergelijken. Zo kan hij beoordelen welk product geschikt is om in een bepaald bouwwerk toe te passen. De prestatieverklaring hoort bij de CE-markering.

Prestatieverklaring geeft bouwproducten garantie

Een prestatieverklaring garandeert dat het product een bepaalde prestatie levert bij een bepaalde toepassing. In Europa bestaan bijvoorbeeld grote verschillen in klimaat. Gebouwen kunnen te maken krijgen met extreem lage of juist hoge temperaturen. Ook zijn gebieden meer of minder gevoelig voor natuurgeweld. Zoals aardbevingen of overstromingen. Europese normen houden hiermee rekening.

Met de CE-markering en de prestatieverklaring  kunnen afnemers bouwproducten kiezen die ze nodig hebben.

Model prestatieverklaring

Op de site van het Contactpunt Bouwproducten staat een model van de prestatieverklaring. 

Beoordeling prestatie bouwproduct

De fabrikant is verantwoordelijk voor de fabriekscontrole. Ook is hij verantwoordelijk voor testen en beoordelen van de prestaties van het bouwproduct. Dit kan een onafhankelijke partij doen. Dat hangt af van de risico’s (voor bijvoorbeeld brandveiligheid) die het product met zich meebrengt.

Is er geen of een klein risico met de toepassing van het product? Dan kan de fabrikant zelf de testen en beoordelingen doen. In dat geval kan hij de prestatieverklaring zonder onderbouwing door een onafhankelijke instantie bij het product voegen.

Brochure CE-markering bouwproducten

In de brochure CE-markering op bouwproducten vindt u meer informatie, onder meer over:

  • CE-markering en de prestatieverklaring;
  • verordening bouwproducten;
  • essentiële kenmerken en Europese geharmoniseerde normen;
  • verantwoordelijkheden fabrikanten en distributeurs van bouwproducten;
  • gevaarlijke stoffen in bouwproducten;
  • toezicht en controle op CE-markering.

Ook staan in de brochure vragen en antwoorden voor fabrikanten, importeurs/distributeurs en eindgebruikers.

Importeur en distributeur verantwoordelijk voor bouwproducten

Een importeur of distributeur moet ervoor zorgen dat de eigenschappen van het product kloppen met de prestatieverklaring. Tijdens opslag en transport mag er niks aan de bouwproducten veranderen. Gebeurt dat toch, dan moet de importeur of distributeur dit herstellen. Bovendien moet hij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op de hoogte brengen.

Prestatieverklaring bouwproduct ontvangen

De producent of leverancier levert de bouwproducten af met een prestatieverklaring. Afnemers kunnen deze op verschillende manieren ontvangen:

  • per e-mail;
  • op papier bij de levering van het product;
  • als download via een website.

Op het product moet een (unieke) identificatiecode staan. Met deze code kan de afnemer de juiste prestatieverklaring vinden die bij het product hoort.