Verkenning van knelpunten en oplossingen voor het sluiten van de keten voor luiers en incontinentiemateriaal

Deze verkenning concludeert dat een combinatie van factoren ertoe leidt dat geen grootschalige recycling van luiers en incontinentiemateriaal plaatsvindt. Het rapport belicht de verschillende instrumenten die ingezet kunnen worden om de luierketen te sluiten.