Herstelbewijs als coronabewijs

Heeft u corona gehad? U heeft recht op een bewijs dat u bent hersteld van corona. Dat kunt u gebruiken om op reis te gaan binnen Europa. Voor de terugreis naar Nederland is het vanaf 23 maart 2022 niet meer nodig om een coronabewijs te hebben.

Een herstelbewijs is een bewijs dat u positief getest bent op aanwezigheid van het coronavirus.

Eisen herstelbewijs om mee te reizen

U krijgt een herstelbewijs om mee te reizen als:

  • u positief werd getest door de GGD;
  • u positief werd getest door een andere testaanbieder. En die aanbieder heeft uw testgegevens doorgegeven aan de GGD;
  • uw positieve coronatest minimaal 11 dagen geleden was;
  • uw positieve coronatest niet langer dan 180 dagen geleden was;

Vanaf 24 mei 2022 kunt u ook een positieve antigeentest gebruiken voor het maken van een herstelbewijs om mee te reizen. Dat kan ook als de positieve antigeentest voor 24 mei 2022 is afgegeven.

Alleen gegevens ophalen uit GGD-systeem

CoronaCheck haalt de positieve testuitslagen op bij de GGD. In het GGD-systeem zijn testuitslagen beschikbaar van alle testen die door de GGD zelf zijn afgenomen. Ook positieve testen bij andere testaanbieders kunnen worden omgezet in een herstelbewijs. Ook als deze test eerder is afgenomen. De testaanbieder moet de gegevens dan wel aan de GGD doorgeven.

Positieve zelftest

Heeft u een positieve zelftest en heeft u een herstelbewijs nodig? Laat u dan testen door de GGD (Coronatest.nl).

Serologische test niet gevoelig en precies genoeg

U kunt niet met een serologische test bewijzen dat u hersteld bent van corona omdat:

  • deze testen niet altijd voldoende gevoelig zijn om de mate van immuniteit aan te tonen bij individueel gebruik; en
  • uit het resultaat niet blijkt wanneer de infectie precies was. En een herstelbewijs is 180 dagen geldig vanaf de positieve test.

Het RIVM en Sanquin gebruiken serologische testen wel voor onderzoek onder de bevolking.

Herstelbewijs ophalen via CoronaCheck

Zo maakt u uw QR-code:

Op uw bewijs staat tot wanneer het geldig is.

Herstelbewijs 180 dagen geldig

Uw herstelbewijs is na 180 dagen na uw positieve coronatest niet meer geldig. Voor een geldig coronabewijs moet u dan 1 prik halen. Of een coronatest laten doen.

De geldigheid van herstelbewijzen was eerst langer. De geldigheid wordt in de CoronaCheck-app automatisch aangepast. 

1 prik is voldoende als u corona had

Als u corona had, kunt u zich 1 keer laten vaccineren. Daarna bent u voldoende beschermd tegen het coronavirus. Na deze prik kunt u een vaccinatiebewijs aanvragen. U mag natuurlijk ook 2 vaccinaties halen.

Herstelbewijs ophalen lukt niet