Eisen en geldigheid vaccinatiebewijs

Uw vaccinatiebewijs voor reizen binnen Europa is geldig tot 270 dagen na uw laatste prik uit de basisserie. De boostervaccinatie heeft nog geen geldigheid en verloopt dus nog niet. 

Geldigheid vaccinatiebewijs: QR-code verloopt na 270 dagen

Uw vaccinatiebewijs is 270 dagen geldig na de basisserie (uw eerste prik of prikken). Na deze 270 dagen kunnen mensen de QR-code van hun vaccinatiebewijs niet meer gebruiken om te reizen in Europa.

Bent u jonger dan 18 jaar? Dan geldt er sinds 6 april 2022 geen maximale geldigheid voor de basisserie van 270 dagen binnen de EU. 

Geldigheid vaccinatiebewijs opzoeken

In de CoronaCheck-app kunt u zien wanneer u geprikt bent. Het vaccinatiebewijs blijft ook na 270 dagen zichtbaar en scanbaar. Check voordat u op reis gaat de specifieke eisen van het land op Wijsopreis.nl.

Vaccinatiebewijs weer geldig na boostervaccinatie

U kunt een extra prik (booster) halen voor bescherming tegen corona. Daarna is uw vaccinatiebewijs weer geldig. De boostervaccinatie heeft nog geen geldigheid en verloopt dus nog niet.

QR-code zonder booster: testen of herstelbewijs

Haalt u geen boosterprik? Dan moet u zich laten testen op corona om een QR-code te krijgen. Die is dan 24 uur geldig.

Heeft u corona gehad? Dan heeft u recht op een herstelbewijs. Dat bewijs is 180 dagen geldig.

Geldigheid vaccinatiebewijs in het buitenland

In andere landen gelden soms andere regels voor de geldigheid van uw vaccinaties. Deze regels staan in de reisadviezen op Wijsopreis.nl.

Na de basisserie: geldig vaccinatiebewijs

U heeft recht op een vaccinatiebewijs na de basisserie voor coronavaccinatie. Basisserie betekent:

U kunt nog steeds corona krijgen

U bent niet direct optimaal beschermd tegen corona na uw vaccinatie. U kunt het virus nog steeds oplopen of overdragen. Houd daar rekening mee. Bijvoorbeeld als u de deur uitgaat of bezoek uitnodigt.

Geen effect op vaccinatiebewijs

Bent u volledig gevaccineerd en wordt u daarna positief getest? Dan heeft dat geen effect op uw vaccinatiebewijs in CoronaCheck. Wel moet u zich houden aan de maatregelen. En in isolatie gaan en contact met anderen vermijden. Anders kunt u het coronavirus weer overdragen aan anderen.

Geen geldig vaccinatiebewijs

Heeft u (nog) geen geldig vaccinatiebewijs? Of bent u in het buitenland gevaccineerd? Kijk dan wat u kunt doen om een geldig vaccinatiebewijs te krijgen.