Pilots testen voor toegang tot evenementen

In april 2021 zijn er in de cultuur-, sport- en recreatiesector pilots met Testen voor toegang. Bezoekers krijgen dan toegang tot evenementen en activiteiten door een negatief corona testbewijs te laten zien. Het betekent niet dat sectoren nu al opengaan. De pilots zijn er om te bepalen hoe testen de samenleving kunnen helpen openen.

Overzicht van evenementen met testbewijs in april 2021

Er zijn 6 soorten activiteiten in de pilotfase:

Bekijk ook: Overzicht pilots april testen voor toegang

Aanmelden en testbewijs

Om toegang te krijgen moet u de stappen voor testen voor toegang nemen: Dat zijn in het kort:

 • Kaartje kopen
  U meldt zich aan door eerst een kaartje te kopen bij de organisatie zelf. Bijvoorbeeld bij de concertzaal.
 • Testafspraak maken
  Daarna maakt u een gratis testafspraak via www.testenvoortoegang.nl.
 • Testuitslag omzetten in testbewijs
  Heeft u een negatieve testuitslag ontvangen? Dan kunt u uw uitslag omzetten in een testbewijs in de CoronaCheck-app. 

Bekijk de complete uitleg over testen voor toegang.

Testbewijs voor iedereen vanaf 12 jaar

Iedereen vanaf 12 jaar moet een testbewijs laten zien. Kinderen onder de 12 jaar mogen zonder testbewijs naar binnen. Zij moeten wel een kaartje hebben voor de activiteit.

Doel pilots Testen voor toegang

Met de pilots onderzoekt de overheid samen met de cultuur-, sport- en recreatiesector: 

 • of bezoekers vertrouwen hebben dat het veilig genoeg is;
 • wat de bezoekers vinden vanvooraf testen voor toegang;
 • wat de organisaties vinden van de controle op een geldig negatief testbewijs aan de poort;
 • of de ondersteunende ICT en apps goed werken, bijvoorbeeld de CoronaCheck-app;
 • of de speciaal hiervoor gebouwde teststraten goed werken.

Afspraken over veiligheid

Verschillende sectoren hebben eerder al afspraken gemaakt in zogenaamde corona-protocollen voor een veilig omgang op de werkvloer. Denk daarbij aan de zelftesten in het hoger onderwijs of werkgevers die hun personeel preventief testen.

Alleen pilots mogelijk

In de pilotfase zijn er in elke provincie evenementen en activiteiten. In april 2021 kunnen ongeveer 200.000 bezoekers meedoen. De bezoekers moeten zich aan de coronamaatregelen houden. Zoals 1,5 meter afstand houden, thuisblijven bij klachten en soms ook looproutes.

Tijdelijke wet testbewijzen covid-19

De overheid werkt aan de ‘Tijdelijke wet testbewijzen covid-19’. Deze wet is op 16 april naar de Tweede Kamer verstuurd en wordt daar nog besproken. De wet gaat pas in nadat de Tweede en de Eerste Kamer ermee instemmen. Dat is waarschijnlijk in mei 2021.

Wettelijke grondslag voor testbewijzen

Met het wetsvoorstel krijgt de inzet van testbewijzen een wettelijke grondslag. Het doel is om onderdelen van de samenleving te (her)openen. Zodat bijvoorbeeld bezoek aan culturele instellingen of de horeca weer mogelijk wordt.

Uitvoerbaarheid onderzocht in pilots

De overheid onderzoekt met de pilots of deze wet uitvoerbaar is. Laten de pilots zien dat toegang krijgen met toegangstesten en testbewijzen werkt? Dan bekijkt de overheid ook de mogelijkheden voor andere evenementen en activiteiten in de cultuur-, sport en recreatiesector. Dit hangt ook af van bijvoorbeeld het aantal coronabesmettingen en de beschikbare testcapaciteit.

Verschil tussen pilots en fieldlabs

Naast deze pilots met testen voor toegang organiseert de overheid samen met bedrijven ook fieldlabs. Dat zijn gecontroleerde experimenten om te onderzoeken hoe een evenement veilig en verantwoord meer publiek kan ontvangen. Bij de fieldlabs wordt het gedrag van bezoekers en deelnemers onderzocht. En hoeven zij sommige coronamaatregelen niet te volgen. Bij de pilots Testen voor toegang gaat het alleen om de sneltest en het bijbehorende negatieve testbewijs.

Informatie voor organisatoren van pilots

Er is extra informatie voor organisatoren van de pilots testen voor toegang beschikbaar.