Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken juridische opvolging onderzoek inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken juridische opvolging onderzoek inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen