Beslisnota bij Kamerbrief over Regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten