Beslisnota bij Kamerbrief met kabinetsreactie deelrapport 'Aanpak coronacrisis Deel 3' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met kabinetsreactie deelrapport 'Aanpak coronacrisis Deel 3' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid