6e brief gedragsreflecties maatregelenpakket COVID-19

De Corona Gedragsunit van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu deelt de resultaten van een gedragstoets op 2 conceptscenario’s voor aanpassing / voortzetting van de coronamaatregelen.

6e brief gedragsreflecties maatregelenpakket COVID-19 (PDF | 4 pagina's | 434 kB)