Kamerbrief kinderopvang en COVID-19: tegemoetkoming eigen bijdrage ouders

Minister Koolmees beschrijft de tegemoetkomingsregeling voor de eigen bijdrage die ouders hebben betaald voor de kinderopvang vanaf de sluiting op 16 december 2020.