Factsheet: Informatie over middelen in pakket voor bescherming in de zorg

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een reservepakket met persoonlijke beschermingsmiddelen samengesteld voor medewerkers in de zorg. In de factsheet leest u wanneer en hoe u het pakket gebruikt.