Routekaart coronamaatregelen (versie 2 februari 2021)

Deze routekaart laat zien welke maatregelen nodig zijn als er meer of minder besmettingen zijn. De routekaart heeft een update gehad. In de nieuwe routekaart gaat versoepelen van maatregelen altijd in kleine stapjes. Terwijl het invoeren van nieuwe maatregelen juist snel gaat.

Deze versie is van 2 februari 2021. Op 8 maart 2021 verscheen er een volgende versie van de routekaart coronamaatregelen.

Publieksversie routekaart ( PDF | 3 pagina's | 1,0 MB )

Bestuurdersversie routekaart ( PDF | 4 pagina's | 535 kB )

Er is een routekaart voor bestuurders en er is een routekaart voor het publiek. De publieksversie toont de maatregelen voor alle inwoners van Nederland. De bestuurdersversie is uitgebreider en is bedoeld voor burgemeesters, voorzitters van veiligheidsregio’s en andere bestuurders.

Update routekaart

De volgende punten zijn veranderd in de nieuwe routekaart:

  • Met de nieuwe routekaart kan de overheid verzwaren én versoepelen.
  • Er staan meer maatregelen in de routekaart.
  • Er staan meer maatregelen in de lagere risiconiveaus, zodat een versoepeling niet voor meer besmettingen zorgt.
  • De maatregelen gelden op landelijk niveau en niet op regionaal niveau.

Risiconiveau bepaalt de maatregelen

De routekaart bevat 4 risiconiveaus. Op dit moment is Nederland ingeschaald op risiconiveau 4 (zeer ernstig). Dat is het zwaarste niveau. Per risiconiveau toont de routekaart de maatregelen die bijvoorbeeld gelden voor thuisbezoek, werk, huwelijken, begrafenissen en crematies. Maar ook voor bijvoorbeeld horeca, onderwijs, kinderopvang en contactberoepen. De basismaatregelen tegen het coronavirus gelden altijd voor iedereen. 

Routekaart aanpassen aan ontwikkelingen

De inhoud van de routekaart zal regelmatig worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. Zoals een nieuwe variant van het virus of het effect van maatregelen. Ook de vaccinatiegraad en het testen op corona kunnen daar invloed op hebben.