Routekaart coronamaatregelen (publieksversie, 13 april 2021)

Deze routekaart laat zien welke maatregelen nodig zijn als er meer of minder besmettingen zijn. Met de routekaart kan de overheid verzwaren én versoepelen. Versoepeling van maatregelen gaat altijd in kleine stapjes. Versoepelingen hangen af van bijvoorbeeld het aantal ziekenhuisopnames. De invoering van nieuwe maatregelen gaat juist snel en in grote stappen.

Routekaart coronamaatregelen (publieksversie, 13 april 2021) (PDF | 4 pagina's | 1,1 MB)

Dit is een routekaart voor het publiek. De publieksversie toont de maatregelen voor alle inwoners van Nederland. Er is ook een routekaart voor bestuurders. De bestuurdersversie is uitgebreider en is bedoeld voor burgemeesters, voorzitters van veiligheidsregio’s en andere bestuurders.

Risiconiveau bepaalt de maatregelen

De routekaart bevat 4 risiconiveaus. Op dit moment is Nederland ingeschaald op risiconiveau 4 (zeer ernstig). Dat is het zwaarste niveau. Per risiconiveau toont de routekaart de maatregelen die bijvoorbeeld gelden voor thuisbezoek, werk, huwelijken, begrafenissen en crematies. Maar ook voor bijvoorbeeld horeca, onderwijs, kinderopvang en contactberoepen. De basismaatregelen tegen het coronavirus gelden altijd voor iedereen. Bijvoorbeeld vaak handen wassen en 1,5 meter afstand houden.

Routekaart aanpassen aan ontwikkelingen

De inhoud van de routekaart zal regelmatig worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. Zoals een nieuwe variant van het virus of het effect van maatregelen. Ook de vaccinatiegraad en het testen op corona kunnen daar invloed op hebben.