Uitgestelde medisch specialistische zorg

Patiënten die te maken hebben met uitgestelde zorg, vragen zich af wanneer ze worden geholpen. En hoe. De handreiking helpt de zorgprofessionals hierbij. 

Handreiking voor medische specialistische zorg en andere zorgprofessionals

Deze handreiking is vooral gericht op medisch specialistische zorg. Maar is ook bruikbaar voor andere zorgprofessionals. Er staan bijvoor beeld voorbeeldvragen van patiënten met voorbeeldantwoorden in.

De handreiking is een product van het ministerie van VWS, ZN, Patiëntenfederatie Nederland, de FMS, de LHV, MIND, V&VN, NFU, NVZ en ZKN. In de handreiking staat het volgende: 

  • Kernboodschap patiëntcommunicatie medisch specialistische zorg.
  • Voorbeeldvragen van patiënten over uitgestelde zorg waarbij voorbeeldantwoorden worden gegeven.
  • Tips voor communicatie.
  • Stappenplan zorgbemiddeling. 
  • Voorbeelden en relevante verwijzingen.