Beslisnota bij aanbieden Roadmap Testen, Traceren, Vaccineren oktober - december 2021

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Deze beslisnota gaat over het aanbieden van de Roadmap Testen, Traceren, Vaccineren oktober - december 2021 van de GGD aan de Tweede Kamer.

Beslisnota bij aanbieden Roadmap Testen, Traceren, Vaccineren oktober - december 2021 (PDF | 4 pagina's | 1 MB)