Informatiedocument Kinderopvang & Covid-19 (versie 21 juli 2022)

Begin juli hebben de kinderopvang en het onderwijs sectorplannen voor de langetermijnstrategie COVID-19 gepresenteerd. Deze plannen voorzien in een viertal scenario’s met maatregelen behorende bij de verschillende stadia van de pandemie.

Sectorpartijen BK, BMK, BVOK en BOinK hebben inmiddels voor de eerste twee groene scenario’s een informatiedocument opgesteld. Indien de basisregels gelden zoals opgenomen in scenario 1, dan kan een houder zelf, als de omstandigheden daarom vragen, aanvullend facultatieve maatregelen nemen conform scenario 2. Dit is maatwerk en afhankelijk van de lokale ontwikkelingen en kan dus per locatie verschillen.

Informatiedocument Kinderopvang & Covid-19 (versie 21 juli 2022) (PDF | 4 pagina's | 541 kB)