Kennisagenda biomedisch onderzoek post-COVID

In februari 2023 heeft ZonMw van minister van VWS de opdracht gekregen om een overkoepelende kennisagenda voor post-COVID te ontwikkelen. In oktober is het biomedische deel van de kennisagenda gepubliceerd.

Kennisagenda biomedisch onderzoek post-COVID