Advies n.a.v. 65e OMT COVID-19

Samenvatting van de situatie rond COVID-19 en de adviezen van het OMT van 20 april 2020 aan het ministerie van VWS.

Advies n.a.v. 65e OMT COVID-19 (PDF | 13 pagina's | 306 kB)