Gedragsdeterminanten van het (zelf)testen en ontwikkelen van een nieuwe zelftestinstructie voor mensen in onderbelichte groepen

Door middel van straat-, expert- en diepte-interviews, co-creatieve sessies met de doelgroep en het ontwikkelen van een nieuwe instructiefolder voor het afnemen van zelftesten is de testbereidheid van met name op Nederlanders met een niet-Westerse migratieachtergrond en laaggeletterden onderzocht.

Gedragsdeterminanten van het (zelf)testen en ontwikkelen van een nieuwe zelftestinstructie voor mensen in onderbelichte groepen (PDF | 72 pagina's | 1,3 MB)