Onderwerp Handhaving van het Corona Toegangsbewijs

Afschrift van de brief aan het veiligheidsberaad over de gemaakte afspraken over de uitgangspunten voor de handhaving van de Corona Toegangsbewijzen (CTB).

Onderwerp Handhaving van het Corona Toegangsbewijs (PDF | 2 pagina's | 159 kB)