Rapport financiële bijdrage voor Covid toegangstesten

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijke (gedrags)effecten van het invoeren van een financiële bijdrage op Covid toegangstesten onder ongevaccineerde mensen. Er is onderzocht wat verschillende prijzen voor toegangstesten mogelijk voor effect hebben op het bezoek van verschillende gelegenheden waar een toegangsbewijs nodig is en of mensen bij een financiële bijdrage meer of minder bereid zijn om een corona vaccinatie te nemen. Daarnaast is ook het draagvlak voor een financiële bijdrage voor toegangstesten onder zowel gevaccineerde als ongevaccineerde mensen onderzocht.

Rapport financiële bijdrage voor Covid toegangstesten (PDF | 54 pagina's | 1,4 MB)