Ondersteuning horeca ondernemer bij naleven coronamaatregelen door gasten

In samenspraak met horecaondernemers is onderzocht op welke vlakken zij ondersteuning nodig hebben in het naleven van de coronamaatregelen door gasten. Daarbij is de focus gelegd op het inrichten van een digitale applicatie die kan helpen bij bijvoorbeeld het automatiseren van de triage en het opgeven van contactgegevens. In de toekomst kunnen deze uitkomsten ingezet worden om een dergelijke app te ontwikkelen.

Ondersteuning horeca ondernemer bij naleven coronamaatregelen door gasten (PDF | 22 pagina's | 1,0 MB)