Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen Covid-19 (consultatieversie)

Dit document is de consultatieversie van een ministeriële regeling met maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Deze regeling bevat verschillende mondkapjesverplichtingen.

Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen Covid-19 (consultatieversie) (PDF | 8 pagina's | 100 kB)

De consultatie is bedoeld om partijen die direct betrokken zijn de kans te geven om op de regeling te reageren, met als doel de regeling beter uitvoerbaar en handhaafbaar te maken. Dit gaat in de eerste plaats om uitvoeringsinstanties en handhaving. In de tweede plaats gaat het om belangenorganisaties en andere partijen in de zorg. De regeling is gericht aan deze partijen verzonden. Er is geen internetconsultatie.

Na de consultatie zal de ministerraad over de regeling besluiten. Daarna krijgen de Tweede en Eerste Kamer een week de tijd om erover te debatteren en de Tweede Kamer kan er ook over stemmen. De bedoeling is dat de regeling 1 december 2020, of zoveel eerder als mogelijk, van kracht wordt.