Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 (consultatieversie)

Let op: De consultatie is afgerond. Op 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 ingegaan. Lees meer op de pagina Coronawet vervangt noodverordeningen.

Dit document is de consultatieversie van  een ministeriële regeling met maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 bevat een omzetting van de huidige maatregelen die in de modelnoodverordening staan.

Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 (consultatieversie) (PDF | 36 pagina's | 491 kB)

De consultatie is bedoeld om partijen die direct betrokken zijn de kans te geven om daarop te reageren met als doel deze beter uitvoerbaar en handhaafbaar te maken. Dit gaat in de eerste plaats om uitvoeringsinstanties en handhaving. In de tweede plaats gaat het om belangenorganisaties en andere partijen in de zorg. De regeling is gericht aan deze partijen verzonden. Er is geen internetconsultatie. Na de consultatie zal de ministerraad over de regeling besluiten. Daarna krijgen de Tweede en Eerste Kamer een week de tijd om erover te debatteren en de Tweede Kamer kan er ook over stemmen.