Wijzigingsregeling maatregelen COVID-19 (onderwijsinstellingen en buitenschoolse opvang)

Regeling van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,  Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 in verband met het verlengen van de maatregelen voor onderwijsinstellingen en het volledig openen van de buitenschoolse opvang.

Wijzigingsregeling maatregelen COVID-19 (onderwijsinstellingen en buitenschoolse opvang) (PDF | 6 pagina's | 101 kB)