Wijzigingsregeling maatregelen COVID-19 (verlenging maatregelenpakket in Europees Nederland)

Regeling van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,  Justitie en Veiligheid en  Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met verlenging van het maatregelenpakket in Europees Nederland en enkele andere wijzigingen.

Wijzigingsregeling maatregelen COVID-19 (verlenging maatregelenpakket in Europees Nederland) (PDF | 19 pagina's | 190 kB)