Luchtweginfecties en bezoek in verpleeghuizen, zorginstellingen of kleinschalige woonvorm

U kunt op bezoek gaan bij iemand die in een verpleeghuis of (kleine) zorginstelling woont. Vraag vooraf of er bezoekregels zijn tegen de verspreiding van (luchtweg)virussen. En volg tijdens uw bezoek de regels van het verpleeghuis of de (kleine) zorginstelling.

Elke instelling heeft eigen bezoekregels en gezondheidsregels. De regels zijn vaak afhankelijk van wat bewoners nodig hebben en het ingeschatte risico op besmettingen.

Bewoners en bezoekers volgen de regels van de instelling. Informeer voor u op bezoek gaat waar u zich aan moet houden. Of kijk op de website van de instelling.

Thuisblijven bij klachten

Blijf thuis als u klachten heeft die passen bij het luchtwegvirussen, zoals hoesten, niezen, keelpijn en een loop- of snotneus.

Volg onderstaande adviezen om verspreiding van luchtwegvirussen te beperken en help zo mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen.

  1. Blijf thuis als u ziek bent.
  2. Overleg bij lichte klachten met uw werkgever of u thuis kunt werken.
  3. Vermijd bij klachten fysiek contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van een luchtweginfectie. Als fysiek contact toch nodig is, draag dan een (medisch) mondkapje. Bijvoorbeeld bij mantelzorg.

Voor iedereen met of zonder klachten geldt:

  • Hoest en nies in uw elleboog.
  • Was vaak en goed uw handen met water en zeep.
  • Zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes.

Zie ook: