Ik heb een langeafstandsrelatie met iemand uit een land waarvoor het EU-inreisverbod door corona geldt. Mag mijn partner naar Nederland reizen?

Uw partner uit een land met een EU-inreisverbod onder voorwaarden naar Nederland reizen. Uw partner mag maximaal 90 dagen in Nederland blijven binnen een periode van 180 dagen. De minderjarige kinderen tot 18 jaar van uw partner mogen ook meereizen.

Bent u volledig gevaccineerd, dan kunt u vanaf 1 juli 2021 uitgezonderd worden op het EU-inreisverbod. 

Voorwaarden tijdelijke regeling langeafstandsgeliefden

De voorwaarden voor de tijdelijke regeling langeafstandsgeliefden zijn:

 • U heeft zelf de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een land uit de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland. Per 15 mei: Of u heeft de Britse nationaliteit en u bezit een verblijfsdocument waaruit blijkt dat u onder het Brexit terugtrekkingsakkoord valt. Uw partner moet een kopie van dit verblijfsdocument als bewijsstuk meenemen: Permanent Residence Document Withdrawal Agreement 18(1) en Residence Document Withdrawal Agreement 18(1)
 • U woont en verblijft zelf in Nederland op het moment dat uw partner naar Nederland wil reizen.
 • U en uw partner hebben een relatie van minimaal 3 maanden.
 • U heeft elkaar in het kader van uw relatie minimaal 2 keer (binnen 2 afzonderlijke reizen) een periode fysiek gezien. Bijvoorbeeld tijdens een verblijf in een huis of hotel. Of 1 keer voor een periode van minimaal 4 weken. U heeft hiervoor bewijsstukken, zoals vliegtickets en hotelboekingen.
 • Uw partner heeft voorafgaand aan de reis naar Nederland een retourticket gekocht. Ook voor eventueel meereizende minderjarige kinderen (tot 18 jaar).
 • U ondertekent beide het formulier Relatieverklaring vrijstelling inreisverbod COVID-19. Daarin geeft u aan vanaf wanneer u een relatie heeft. Bij deze verklaring voegt u bewijsstukken waaruit blijkt dat u een relatie heeft en samen tijd heeft doorgebracht. U mag zelf bepalen welke bewijsstukken u aanlevert. Dit zijn bijvoorbeeld:
  • vliegtickets;
  • eerder gebruikte visa;
  • stempels in uw paspoort;
  • betaalgegevens waaruit blijkt dat u samen ergens bent geweest (zoals hotelboekingen);
  • verklaringen van derden waaruit blijkt dat u een relatie heeft, zoals een verklaring van ouders of vrienden;
  • foto’s.
 • Controleer vooraf of u een negatieve testuitslag moet laten zien bij aankomst in Nederland. En of u 10 dagen in thuisquarantaine moet na aankomst in Nederland.

Let op: Deze regeling geldt alleen als u Nederlander bent. Of als u onderdaan bent van een land dat behoort tot de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland. U woont in Nederland en staat geregistreerd op het moment van de aanvraag en wanneer uw partner inreist.

Is uw partner visumplichtig voor Nederland? Dan gelden de basisvoorwaarden voor een kort verblijf visum.

Derdelanders met een verblijfsvergunning die in Nederland verblijven, of relatiekoppels die derdelander zijn, kunnen geen gebruik maken van deze uitzondering om te reizen.

Documenten laten zien bij aankomst in Nederland

Uw partner toont tijdens de grenscontrole aan de Koninklijke Marechaussee of de zeehavenpolitie bij aankomst in Nederland de stukken:

Hier wordt door de grenswacht beoordeeld of uw partner aan alle voorwaarden voldoet. Uw partner moet ook een geldig reisdocument kunnen tonen en, indien nodig, een visum (zie hieronder).

Uw partner krijgt het advies om met een directe (vlieg)verbinding naar Nederland te reizen en niet via andere landen van de EU of Schengenlanden. Via deze landen kan uw partner mogelijk niet met de regeling langeafstandsgeliefden naar Nederland doorreizen.

Visum voor kort verblijf (maximaal 90 dagen)

Uw partner heeft mogelijk een visum voor kort verblijf nodig bij een verblijf in Nederland van maximaal 90 dagen. Dit hangt af van de nationaliteit van uw partner.

Bij de aanvraag van dit visum wordt beoordeeld of uw partner aan de voorwaarden voldoet voor de regeling langeafstandsgeliefden. U levert hiervoor het ingevulde formulier Relatieverklaring vrijstelling inreisverbod COVID-19 en bewijsstukken voor uw relatie aan.

Vragen en advies over voorwaarden regeling

Wel een visum nodig

Heeft uw partner een visum voor kort verblijf nodig? Op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken vindt u meer informatie over de aanvraag van een visum voor kort verblijf.

Geen visum nodig

Heeft uw partner geen visum voor kort verblijf nodig en wilt u advies over uw aanvraag voor de regeling langeafstandsgeliefden? Dan kunt u voordat uw partner gaat reizen advies ontvangen van de IND. Mail daarvoor de ingevulde relatieverklaring en uw bewijsstukken naar klantinformatiecentrum@ind.nl(met als onderwerp: Advies partnerregeling COVID-19).

In het advies van de IND staat of uw partner volgens de IND voldoet aan de voorwaarden van de regeling. Dit advies kan uw partner meenemen tijdens de reis, samen met de relatieverklaring en de bewijsstukken. Deze kan uw partner laten zien aan de luchtvaartmaatschappij of de Koninklijke Marechaussee.

De Koninklijke Marechaussee en de zeehavenpolitie hebben altijd nog het recht om uw partner de toegang te weigeren, als daar een reden voor is.

Thuisquarantaine

Uw partner en de eventuele kinderen van uw partner gaan 10 dagen in quarantaine bij aankomst in Nederland. Ook als zij geen klachten hebben die lijken op corona.

Langer dan 90 dagen in Nederland

Wilt uw partner langer dan 90 dagen in Nederland blijven? Uw partner moet dan een verblijfsvergunning (en vaak ook een machtiging tot voorlopig verblijf) aanvragen bij de IND.