Financiële impuls voor preventief testen van werknemers ten einde

De tijdelijke regeling ‘Open House preventief testen’ voor bedrijven loopt op 31 mei af. De regeling was gericht op bedrijven, waar thuiswerken geen optie is en die hun werknemers preventief en frequent wilden laten testen. 

 

De regeling was bedoeld als overbrugging naar de periode dat voldoende en kwalitatief goede zelftesten beschikbaar zouden zijn voor deze bedrijven. Dat is inmiddels het geval. Daarmee vervalt de noodzaak voor een financiële tegemoetkoming bij het opzetten van eigen testcapaciteit. 
Preventief testen van werknemers waar thuiswerken geen optie is – nu dus met behulp van zelftesten - blijft overigens nuttig en belangrijk. Meer informatie hierover vindt u hier.