Buitenlandse reizigers naar Nederland

Reizigers uit landen met vergelijkbare of lagere gezondheidsrisico’s dan in ons land zijn deze zomer welkom in Nederland. Nederland heeft de grenzen gesloten voor mensen van buiten Europa die geen essentiële reis maken. Voor reizigers uit een aantal veilige landen wordt daarop een uitzondering gemaakt.

Mogen buitenlandse reizigers naar Nederland komen?

Buitenlandse reizigers uit landen met vergelijkbare of lagere gezondheidsrisico’s dan in ons land zijn deze zomer welkom in Nederland. Uiteraard moeten zij zich houden aan alle Nederlandse maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.  Kijk voor informatie in het Engels op Coronavirus and tourism in the Netherlands.

Alle passagiers die van en naar Nederland vliegen moeten een gezondheidsverklaring invullen. Deze krijgen zij van de luchtvaartmaatschapij. Als zij hierop verklaren klachten te hebben die passen bij COVID-19, mogen zij niet aan boord. Daarbij krijgt iedereen die naar Nederland reist vanuit een land waarvoor een inreisverbod geldt, het dringende advies om na aankomst 14 dagen in quarantaine te gaan

Hoe worden buitenlandse reizigers geïnformeerd over de situatie in Nederland?

Op de Engelse pagina Coronavirus and tourism in the Netherlands staat informatie voor buitenlandse reizigers die overwegen om naar Nederland te komen.

Reizen vanuit EU en Schengenlanden naar Nederland:

Kan ik vanuit ieder Europees land naar Nederland komen?

Buitenlandse reizigers uit de EU, Schengenlanden en het Verenigd Koninkrijk mogen deze zomer naar Nederland komen. Komt u uit een gebied dat een oranje reisadvies heeft door de gezondheidssituatie daar? Dan wordt u dringend geadviseerd na aankomst in Nederland 14 dagen in quarantaine te gaan in het verblijf in Nederland.

In de reisadviezen per land leest u of thuisquarantaine ook voor u het dringende advies is. Of installeer de Reisapp van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Reizen vanuit landen buiten Europa naar Nederland

Voor reizigers uit welke landen geldt een inreisverbod in Nederland?

Nederland heeft met alle andere Schengenlanden en het Verenigd Koninkrijk samen de grenzen gesloten voor mensen van buiten Europa die geen essentiële (vlieg)reis maken.

Voor reizigers uit welke landen geldt géén inreisverbod in Nederland?

Voor reizigers uit een aantal veilige landen wordt een uitzondering gemaakt op het inreisverbod. Het inreisverbod geldt momenteel niet voor mensen uit: 

 • Australië
 • Canada
 • Georgië
 • Japan
 • Marokko
 • Nieuw-Zeeland
 • Rwanda
 • Zuid-Korea
 • Thailand
 • Tunesië
 • Uruguay
 • China (als China ook weer Europese reizigers toelaat).

Iedere 2 weken wordt deze lijst met veilige landen opnieuw bekeken en aangepast. Indien er landen van de lijst af moeten worden gehaald, dan kan dit al eerder gebeuren.

Reizigers waarvoor geen reisbeperking gelden

Voor welke categorieën reizigers geldt geen reisbeperking?

 • EU-burgers (met inbegrip van onderdanen van het Verenigd Koninkrijk) en hun familieleden;
 • Onderdanen van Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Liechtenstein, San Marino, Monaco, Vaticaanstad en Andorra en hun familieleden;
 • Onderdanen van derde landen die in het bezit zijn van een verblijfskaart of een verblijfsvergunning overeenkomstig de richtlijn 2003/109/EC (de Richtlijn langdurig ingezetenen);
 • Onderdanen van derde landen die hun verblijfsrecht ontlenen aan andere Europese richtlijnen of aan het nationale recht van een lidstaat;
 • Houders van een visum voor lang verblijf, inclusief de personen met een machtiging voor voorlopig verblijf (MVV).

Gezondheidsverklaringen

Hoe werkt de gezondheidsverklaring die ik, voordat ik ga vliegen, moet invullen? 

Alle passagiers die van en naar Nederland vliegen moeten een gezondheidsverklaring invullen. Als u hierop verklaart klachten te hebben die passen bij COVID-19, mag u niet aan boord. U ontvangt een vragenformulier van de luchtvaartmaatschappij waarmee u vliegt. Tijdens de reis houdt u het formulier bij zich. Op de luchthaven van aankomst wordt steekproefsgewijs gevraagd om de gezondheidsverklaring te tonen. Passagiers die naar Nederland vliegen krijgen informatie over de maatregelen die hier gelden.

Quarantaine voor inkomende reizigers

Moet ik in quarantaine bij aankomst in Nederland?

U krijgt voor sommige gebieden of landen het dringende advies bij terugkomst in Nederland 14 dagen in (thuis)quarantaine te gaan. U leest in het reisadvies per land van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) of thuisquarantaine bij terugkomst een dringend advies is. Installeer de Reisapp van BZ om altijd de meeste actuele informatie over het reisadvies te bekijken.

Voor reizigers van buiten de EU, Schengenlanden en het Verenigd Koninkrijk geldt:

Alle reizigers van buiten de EU, Schengenlanden en het Verenigd Koninkrijk worden dringend geadviseerd om 14 dagen in quarantaine te gaan bij aankomst in Nederland. Reizigers uit de volgende landen zijn uitgezonderd op het dringend advies tot quarantaine:

 • Algerije
 • Australië
 • Canada
 • Georgië
 • Japan
 • Marokko
 • Nieuw-Zeeland
 • Rwanda
 • Zuid-Korea
 • Thailand
 • Tunesië
 • Uruguay
 • China

Voor alle reizigers, ongeacht het land van vertrek, geldt:

De volgende reizigers zijn uitgezonderd op het dringend advies tot quarantaine:

 • Transitpassagiers die via Nederland willen reizen en die de internationale transitzone van de luchthaven niet verlaten.
 • Zorgprofessionals, alleen als zij naar Nederland reizen voor werk (inclusief medische onderzoekers en zorgpersoneel voor de ouderenzorg).  
 • Grenswerkers als zij voor hun werk reizen.
 • Personen werkzaam in het transport als zij voor hun werk reizen.
 • Diplomaten als zij voor hun werk reizen.
 • Personeel van internationale organisaties en personen uitgenodigd door internationale organisaties, als zij voor hun werk reizen. 
 • Militair personeel, als deze medewerkers voor hun werk reizen.
 • Humanitaire hulpverleners, als zij voor hun werk reizen.
 • Personeel ten behoeve van civiele bescherming, als deze medewerkers voor hun werk reizen.
 • Zeevaarders met een zeemansboekje. De uitzonderingen gelden niet voor zeevarenden op commerciële jachten en pleziervaart.
 • Personen die zwaarwegende redenen hebben om hun familie in Nederland te bezoeken. Hierbij gaat het om reizen in uitzonderlijke gevallen. Een uitzonderlijk geval is bijvoorbeeld een terminaal ziek familielid bezoeken of een begrafenis bijwonen. Het is bedoeld voor de eerstegraads- en tweedegraadsfamilieleden. Partner en kinderen zijn eerstegraads en kleinkinderen zijn tweedegraads.

Regels voor buitenlandse toeristen in Nederland

Mogen buitenlandse reizigers gebruik maken van openbaar vervoer in Nederland?

Ja, maar het advies aan reizigers is drukte te vermijden en buiten de spits te reizen. Ook zijn reizigers (vanaf 13 jaar) verplicht een niet-medisch mondkapje te dragen.

Wordt er iets gedaan om drukte bij toeristische trekpleisters te voorkomen?

Voor populaire toeristenplaatsen zoals steden of aan de kust kunnen maatregelen worden genomen om drukte te voorkomen of om in te grijpen als het te druk wordt. Denk hierbij aan het afsluiten van parken, wegen naar het strand of het beperken van het OV.

Krijgen buitenlandse reizigers ook een boete als ze zich niet aan de gedragsregels houden?

Bij de handhaving van de gedragsregels in Nederland wordt geen onderscheid gemaakt tussen Nederlanders en buitenlandse reizigers.

Bekijk ook: