Buitenlandse reizigers naar Nederland

Reizigers uit landen met vergelijkbare of lagere gezondheidsrisico’s dan in ons land zijn deze zomer welkom in Nederland. Nederland heeft de grenzen gesloten voor mensen van buiten Europa die geen essentiële reis maken. Voor reizigers uit een aantal veilige landen wordt daarop een uitzondering gemaakt.

Mogen buitenlandse reizigers naar Nederland komen?

Buitenlandse reizigers uit landen met vergelijkbare of lagere gezondheidsrisico’s dan in ons land zijn deze zomer welkom in Nederland. Uiteraard moeten zij zich houden aan alle Nederlandse maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Een reservering van een vakantieverblijf is verplicht. Kijk voor de meest recente informatie op Coronavirus and tourism in the Netherlands.

Alle passagiers die van en naar Nederland vliegen moeten een gezondheidsverklaring invullen. Als zij hierop verklaren klachten te hebben die passen bij COVID-19, mogen zij niet aan boord. Daarbij krijgt iedereen die naar Nederland reist vanuit een land waarvoor een inreisverbod geldt, het dringende advies om na aankomst 14 dagen in quarantaine te gaan.

Hoe worden buitenlandse reizigers geïnformeerd over de situatie in Nederland?

Op de website Coronavirus and tourism in the Netherlands staat veel informatie voor buitenlandse reizigers die overwegen om naar Nederland te komen.

Reizen vanuit EU en Schengenlanden naar Nederland:

Kan ik vanuit ieder Europees land naar Nederland komen?

Buitenlandse reizigers uit de EU, Schengenlanden en het Verenigd Koninkrijk mogen deze zomer naar Nederland komen, Reizigers uit Zweden wordt dringend geadviseerd na aankomst in Nederland 14 dagen in quarantaine te gaan in hun verblijf in Nederland. 

Alle passagiers die van en naar Nederland vliegen moeten een gezondheidsverklaring invullen. Als zij hierop verklaren klachten te hebben die passen bij COVID-19, mogen zij niet aan boord.

Reizen vanuit landen buiten Europa naar Nederland

Voor reizigers uit welke landen geldt een inreisverbod in Nederland?

Nederland heeft met alle andere Schengenlanden en het Verenigd Koninkrijk samen de grenzen gesloten voor mensen van buiten Europa die geen essentiële (vlieg)reis maken.

Voor reizigers uit welke landen geldt géén inreisverbod in Nederland?

Voor reizigers uit een aantal veilige landen wordt een uitzondering gemaakt op het inreisverbod. Het inreisverbod geldt momenteel niet voor mensen uit: 

 • Algerije
 • Australië
 • Canada
 • Georgië
 • Japan
 • Marokko
 • Nieuw-Zeeland
 • Rwanda
 • Zuid-Korea
 • Thailand
 • Tunesië
 • Uruguay
 • China (als China ook weer Europese reizigers toelaat).

Iedere 2 weken wordt deze lijst met veilige landen opnieuw bekeken en aangepast. Indien er landen van de lijst af moeten worden gehaald, dan kan dit al eerder gebeuren.

Gezondheidsverklaringen

Hoe werkt de gezondheidsverklaring die ik, voordat ik ga vliegen, moet invullen? 

Alle passagiers die van en naar Nederland vliegen moeten een gezondheidsverklaring invullen. Als u hierop verklaart klachten te hebben die passen bij COVID-19, mag u niet aan boord. U ontvangt een vragenformulier van de luchtvaartmaatschappij waarmee u vliegt. Tijdens de reis houdt u het formulier bij zich. Op de luchthaven van aankomst wordt steekproefsgewijs gevraagd om de gezondheidsverklaring te tonen. Passagiers die naar Nederland vliegen krijgen informatie over de maatregelen die hier gelden.

Quarantaine voor inkomende reizigers

Moet ik in quarantaine bij aankomst in Nederland?

Voor reizigers uit EU-, Schengenlanden en het Verenigd Koninkrijk geldt:

Alleen reizigers uit Zweden, het Verenigd Koninkrijk en 2 gebieden in Portugal (Portugal Norte and Vale do Tejo, inclusief de steden Porto en Lissabon) wordt dringend geadviseerd 14 dagen in quarantaine te gaan bij aankomst in Nederland.

Voor reizigers van buiten de EU, Schengenlanden en het Verenigd Koninkrijk geldt:

Alle reizigers van buiten de EU, Schengenlanden en het Verenigd Koninkrijk worden dringend geadviseerd om 14 dagen in quarantaine te gaan bij aankomst in Nederland. Reizigers uit de volgende landen zijn uitgezonderd op het dringend advies tot quarantaine:

 • Algerije
 • Australië
 • Canada
 • Georgië
 • Japan
 • Marokko
 • Nieuw-Zeeland
 • Rwanda
 • Zuid-Korea
 • Thailand
 • Tunesië
 • Uruguay
 • China

Voor alle reizigers, ongeacht het land van vertrek, geldt:

De volgende reizigers zijn uitgezonderd op het dringend advies tot quarantaine:

 • Luchtvaartpersoneel
 • Passagiers in transit
 • Zorgprofessionals, medische onderzoekers en zorgmedewerkers in de ouderenzorg (wanneer zij reizen voor werk)
 • Grenswerkers
 • Transportpersoneel
 • Diplomaten, personeel van internationale organisaties en personen uitgenodigd door internationale organisaties, militair personeel, humanitaire hulpverleners en personeel ten behoeve van civiele bescherming in uitoefening van hun functie
 • Personen die reizen voor noodzakelijke familieredenen, bijvoorbeeld een begrafenis
 • Zeevaarders

Regels voor buitenlandse toeristen in Nederland

Mogen buitenlandse reizigers gebruik maken van openbaar vervoer in Nederland?

Ja, maar het advies aan reizigers is drukte te vermijden en buiten de spits te reizen. Ook zijn reizigers verplicht een niet-medisch mondkapje te dragen (vanaf 13 jaar en ouder).

Wordt er iets gedaan om drukte bij toeristische trekpleisters te voorkomen?

Voor populaire toeristenplaatsen zoals steden of aan de kust kunnen maatregelen worden genomen om drukte te voorkomen of om in te grijpen als het te druk wordt. Denk hierbij aan het afsluiten van parken, wegen naar het strand of het beperken van het OV.

Krijgen buitenlandse reizigers ook een boete als ze zich niet aan de gedragsregels houden?

Bij de handhaving van de gedragsregels in Nederland wordt geen onderscheid gemaakt tussen Nederlanders en buitenlandse reizigers.