Naar Nederland reizen en het Europese inreisverbod

Het hangt van uw situatie af of u wel of niet naar Nederland kunt reizen. Voor sommige mensen geldt door de uitbraak van het coronavirus een Europees inreisverbod waardoor zij de Europese Unie/het Schengengebied niet in mogen reizen. Bekijk of u in uw situatie naar Nederland kunt reizen en wat de mogelijke voorwaarden zijn.

Information about travelling to the Netherlands from abroad (in English) is available on government.nl.

Tot 23 januari 2021 waren er meer uitzonderingen op het EU-reisverbod. De lijst van uitzonderingscategorieën voor het EU-inreisverbod voor Nederland is nu aangepast. Dat komt door de huidige ontwikkelingen rondom de COVID-19-situatie in Nederland en de rest van de wereld.

Opgeschorte uitzonderingscategorieën EU-inreisverbod per 23 januari 2021

De volgende uitzonderingen op het EU-inreisverbod zijn opgeschort:

 • Zakenreizigers;
 • Studenten die voor een periode korter dan drie maanden voor studie in Nederland willen verblijven;
 • Kennismigranten die voor een periode korter dan drie maanden voor werkzaamheden in Nederland willen verblijven;
 • Professionals uit de culturele en creatieve sector;
 • Buitenlandse partners in het kader van de regeling langeafstandsgeliefden;

Reizigers die onder deze categorieën vallen worden dus niet meer uitgezonderd van het EU inreisverbod en mogen niet naar Nederland reizen, tenzij zij vóór 23 januari al een bewijs van toestemming hebben ontvangen om voor hun reisdoel naar Nederland te reizen.

Wat is een bewijs van toestemming?

 • als u als zakenreiziger in het bezit bent van een Note Verbale, afgegeven door een Nederlandse ambassade of consulaat, waarin de uitzondering op het inreisverbod van zakenreizigers staat vermeld; of
 • als u als professional in de culturele en/of creatieve sector beschikt over een ondertekende verklaring van het Fonds Podiumkunsten; of
 • als u als buitenlandse partner van een lange afstandsrelatie een visum voor kort verblijf heeft gekregen van het ministerie van Buitenlandse Zaken; of
 • als u als buitenlandse partner voldoet aan de regeling langeafstandsgeliefden en u recentelijk een positief advies heeft gekregen van het grenskantoor van de IND en u uw reis al heeft geboekt vóór de aanscherping van 23 januari 2021 en u binnen twee weken na boeking inreist; of
 • als u als student of kennismigrant voor kort verblijf een tewerkstellingsbewijs of een bewijs van toelating van de studie kan overleggen; of
 • als u een visum voor kort verblijf heeft ontvangen in het kader van één van de genoemde categorieën hierboven.

Als u binnen 1 van deze categorieën valt en geen ontvangen bewijs van toestemming heeft dan is het tijdelijk niet meer mogelijk om naar Nederland te reizen. omdat het kabinet de uitzondering op het inreisverbod voor deze groepen reizigers met ingang van 23 januari 2021 heeft opgeschort. Deze beperking van de uitzonderingen op het inreisverbod geldt in ieder geval tot het moment dat de wettelijke quarantaineverplichting in Nederland is ingeregeld. Dit betekent dat de toegang tot Nederland wordt geweigerd als u voor een van deze reisdoelen naar Nederland reist.

Het ontvangen bewijs van toestemming betekent niet dat u toegang tot Nederland verkrijgt. Nog steeds geldt de reguliere grenscontroleprocedure van de Europese regelgeving. De Nederlandse grensambtenaar  kan u nog steeds toegang tot Nederland weigeren als u niet aan andere toegangsvoorwaarden voor Nederland voldoet.

In welke situatie zit u?