Vragen over belastingmaatregelen

Het kabinet neemt een aantal belastingmaatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Deze maatregelen zijn vanaf 2 april 2020 uitgebreid en versoepeld. 

Welke belastingmaatregelen neemt de overheid voor ondernemers?  

Het is mogelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor belastingschulden. Dit kan nu met een eenvoudig online formulier. Hiervoor logt u in met uw eigen DigiD. Fiscaal dienstverleners die namens hun klanten uitstel willen aanvragen, kunnen met hun eigen DigiD gebruikmaken van het formulier. Nadat het verzoek is ontvangen, stopt de Belastingdienst de invorderingen krijgt u automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Ook zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien.

U hoeft ook maar 1 uitstelverzoek te sturen. Het uitstel geldt zowel voor de lopende belastingschuld, als voor de schulden die in de 3 daaropvolgende maanden ontstaan. Dit geldt voor alle uitstelverzoeken die sinds 12 maart 2020 zijn ingestuurd.
Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen, verlaagt het kabinet de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01%. Deze tariefsverlaging zal gelden voor alle belastingschulden. 

Daarnaast wil het kabinet ook het tarief van de belastingrente – die wordt gerekend als een aanslag te laat kan worden vastgesteld – voor alle belastingen tijdelijk verlagen naar 0,01%. Deze wordt aangepast zodra dat uitvoeringstechnisch mogelijk is. Dat betekent dat de tijdelijke verlaging vanaf 1 juni 2020 ingaat, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging van het tarief van de belastingrente in vanaf 1 juli 2020. (Dit tarief is nu 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen).

Wanneer kunt u uitstel aanvragen?

U kunt uitstel aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en, loonheffingen, kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurdersheffing, milieubelastingen (energiebelasting/opslag duurzame energie, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijns (minerale oliën, alcohol en tabak), verbruiksbelasting alcoholvrije dranken en de belastingen Caribisch Nederland. Voor alle genoemde belastingen geldt dit versoepelde uitstelbeleid tot 19 juni 2020. In de loop van volgende week is het online formulier ook aangevuld met de nieuw toegevoegde belastingsoorten. Let op: dit betekent dat u uitstel kunt aanvragen nadat u aangifte hebt gedaan en een (naheffings)aanslag van de Belastingdienst heeft ontvangen.

Heeft u langer dan 3 maanden uitstel nodig?

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. De voorwaarden hiervoor zijn versoepeld. Heeft u een belastingschuld lager dan € 20.000? Dan hoeft u alleen bewijsstukken te sturen waaruit blijkt dat de omzetcijfers of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden. Heeft u een hogere schuld? Dan heeft Belastingdienst nog wel een verklaring van een zogenaamde derde deskundige, zoals een accountant of brancheorganisatie, nodig. Binnenkort verschijnt hierover meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Heeft u een g-rekening? 
 

Dan kunt u deze laten blokkeren. Bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren, kunnen aan de Belastingdienst vragen om hun g-rekeningen te laten deblokkeren. In normale situaties kan daarmee alleen het overschot op de g-rekening worden vrijgegeven. Nu kunnen tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor de loonheffing of btw. U dient dan wel voor de loonheffing of btw uitstel van betaling te hebben aangevraagd.  

Ik verwacht minder winst te maken door het coronavirus, kan ik mijn voorlopige aangifte nog wijzigen?  

Ondernemers die een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 hebben ontvangen en nu een lagere winst verwachten, kunnen deze wijzigen zodat zij direct minder belasting betalen. Ondernemers die dit jaar helemaal geen winst meer verwachten te halen, krijgen de belasting die zij voor dit jaar al betaald hebben daarna terug. 

Hoe kan ik mijn voorlopige aanslag verlagen? 

Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona en betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor uw inkomsten.

Moet ik als ondernemer toeristenbelasting blijven betalen?    

Gemeenten heffen toeristenbelasting van ondernemers in de verblijfssector. Veel gemeenten innen deze belasting via een voorlopige aanslag. Veel gemeenten overwegen om het innen van toeristenbelasting stop te zetten om ondernemers tegemoet te komen. Dit kan voor ondernemers tot een financiële verlichting leiden in deze moeilijke tijden. Het Rijk is in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over hoe deze maatregel door gemeenten kan worden ingevuld. U kunt contact met uw gemeente opnemen over de maatregelen die zij treft op dit gebied of de website van uw gemeente raadplegen.


Het Kabinet heeft verschillende financiële regelingen in het leven geroepen voor werkgevers en zelfstandigen.
Belastingmaatregelen is daar één voorbeeld van.