Corona en regels verlopen rijbewijs

Een verlopen rijbewijs kunt u bij de gemeente verlengen. De loketten zijn open. Ook kunt u met een verlopen rijbewijs mogelijk nog een tijdje autorijden. Dit hangt bijvoorbeeld af van de datum waarop uw rijbewijs verliep. Hiervoor gelden vanaf 6 maart nieuwe Europese regels die terugwerken tot en met 1 september 2020. Op basis van die nieuwe regels gelden de volgende verlengingen.

Rijden met een verlopen rijbewijs

Verloopt de geldigheidsduur van uw rijbewijs? Vraag bij uw gemeente zo snel mogelijk een nieuw rijbewijs aan.

Er gelden regels voor het rijden met een verlopen rijbewijs:

  • Uw rijbewijs verliep in de periode vanaf 1 juni tot 1 september 2020: uw rijbewijs is nog 13 maanden na de verloopdatum geldig
  • Uw rijbewijs verliep of verloopt in de periode vanaf 1 september 2020 tot 1 juli 2021: uw rijbewijs is nog 10 maanden na de verloopdatum geldig. 
  • U mag gedurende de bovengenoemde verlengingsperioden ook met uw rijbewijs rijden in andere landen van de Europese Unie (EU) en in Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. De regeling geldt niet in Zwitserland, om daar te mogen rijden moet u een niet-verlopen rijbewijs hebben.
  • U bent in deze periode verzekerd.

Nieuwe coulanceregeling verlopen theoriecertificaten

Voor theoriecertificaten rijvaardigheid die vanaf 1 mei 2021 verlopen geldt dit jaar een nieuwe coulanceregeling waarmee de geldigheid met 7 maanden wordt verlengd. De coulance geldt ook voor een aantal andere certificaten en examenbewijzen die door het CBR worden afgegeven. Meer informatie vindt u hierover op de site van het CBR.

Goedkeuring van een arts nodig voor verlenging rijbewijs

Heeft u goedkeuring nodig van een arts voor de verlenging van uw rijbewijs? Keuringsartsen mogen keuringen uitvoeren. Neem contact op met een keuringsarts.

Rijden met een rijbewijs van buiten de EU

Voor niet-EU-rijbewijzen geldt het volgende: 

  • U mag met een niet-EU-rijbewijs 185 dagen in Nederland rijden.
  • Heeft u een niet-EU-rijbewijs waarvan de omwisseltermijn van 185 dagen verloopt in de periode vanaf 15 december 2020 en 19 augustus 2021? Dan mag u doorrijden met het niet-EU-rijbewijs tot en met 1 oktober 2021. Het rijbewijs moet dan nog geldig geweest zijn op 14 december 2020.

Beroepschauffeur met verlopen rijbewijs met code 95

Bent u beroepschauffeur en verloopt uw rijbewijs met code 95? Vraag bij uw gemeente zo snel mogelijk een nieuw rijbewijs aan met code 95. Zorg dat u hiervoor de benodigde nascholing heeft gedaan en bij het CBR een verklaring van nascholing heeft behaald.

Voor beroepschauffeurs met een C- of D-rijbewijs met code 95 gelden de volgende regels voor het rijden met een verlopen rijbewijs:

  •  Uw rijbewijs met code 95 verliep in de periode vanaf 1 juni tot 1 september 2020 : uw rijbewijs en code 95 is nog 13 maanden na de verloopdatum geldig 

  • Uw rijbewijs met code 95 verliep of verloopt in de periode vanaf 1 september 2020 tot 1 november 2021: uw rijbewijs en code 95 is nog 10 maanden na de verloopdatum geldig.