Verzamelbrief verkeersveiligheid

De ministers van Infrastructuur en Milieu en van Veiligheid en Justitie informeren de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, over de voortgang van een aantal moties en eerder gedane toezeggingen op het gebied van verkeersveiligheid. Ook sturen zij het Actieprogramma Verkeersveiligheid 2011-2012 en een rapport over het evalueren van verkeersveiligheidsmaatregelen.

Verzamelbrief verkeersveiligheid (PDF | 15 pagina's | 225 kB)