Welke boetes en straffen krijg ik voor het bezitten of afsteken van verboden vuurwerk?

De minimale boete die u kunt krijgen is € 100 en een aantekening in het strafblad. Afhankelijk van de vuurwerkovertreding kunnen de boetes of straffen flink hoger worden. 

Boetes bij vuurwerk

Als u zich niet aan de regels houdt, kunt u een boete krijgen van minimaal € 100. U krijgt dan ook een aantekening in uw strafblad. Daardoor kunt u mogelijk geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) meer krijgen. Een VOG heeft u soms nodig voor een nieuwe baan, stage of opdracht als zzp’er of vrijwilliger.

Overtreedt u de regels vaker, dan is de straf zwaarder. Ook de hoeveelheid vuurwerk en of er sprake is van (overmatig) alcoholgebruik bepaalt de straf of boete.

Boetes en straffen voor illegaal vuurwerk uit het buitenland

Vervoert u verboden vuurwerk uit het buitenland naar Nederland, dan krijgt u een boete of zelfs gevangenisstraf. De politie controleert extra in de grensgebieden.

Lees meer over de hoogte van de boetes of de straffen bij vuurwerk

Boetes en straffen bij misbruik van vuurwerk tegen hulpverleners

Justitie treedt streng op bij geweld tegen hulpverleners (zoals politie en brandweer). Wie vuurwerk naar hulpverleners gooit, moet rekening houden met een verdrievoudiging van de strafeis (boete of celstraf).

Halt-straf voor kinderen tot 18 jaar

Jongeren tot 18 jaar die verboden vuurwerk afsteken kunnen een Halt-straf krijgen. Bij lichte overtredingen kunnen ze zo een boete voorkomen. Jongeren krijgen dan van stichting Halt een straf om ze aan te sporen tot ander gedrag, bijvoorbeeld door rommel op te ruimen of excuses aan te bieden. Na een Halt-straf krijgen zij geen aantekening in hun strafblad.

Kinderen onder de 12 en vuurwerk

Kinderen onder de 12 kunnen geen straf of boete krijgen. Dus ook niet als ze vuurwerk afsteken of in hun bezit hebben. De politie kan wel besluiten tot een onderzoek. De politie kijkt dan samen met het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming of Veilig Thuis hoe de situatie bij het kind thuis is. In ernstige gevallen is een maatregel (zoals ondertoezichtstelling) mogelijk. Ook kan melding worden gedaan bij een zorginstelling.