Welke boetes en straffen krijg ik voor het bezitten of afsteken van verboden vuurwerk?

De minimale boete die u kunt krijgen is € 100 en een aantekening in het strafblad. Afhankelijk van de vuurwerkovertreding kunnen de boetes of straffen flink oplopen. Wilt u vuurwerk inleveren? Neem dan contact op met uw gemeente of milieustraat.

Boetes bij vuurwerk

Houdt u zich niet aan deze regels, dan kunt u een boete krijgen en een aantekening in het strafblad. U krijgt dan mogelijk geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Boetes vuurwerk
Soort vuurwerk Overtreding Boete
Consumentenvuurwerk (F2)   In bezit van vuurwerk op straat of in de auto minimaal € 100
Consumentenvuurwerk (F2)   Afsteken van vuurwerk minimaal € 250
Illegaal vuurwerk (inclusief F3 en F4) In bezit of afsteken van illegaal vuurwerk minimaal € 400

Overtreedt u de regels vaker, dan is de straf zwaarder. Ook de hoeveelheid vuurwerk bepaalt de straf of boete. 

Boetes en straffen voor illegaal vuurwerk uit het buitenland

Vervoert u verboden vuurwerk uit het buitenland naar Nederland, dan krijgt u een boete of zelfs gevangenisstraf. De politie controleert extra in de grensgebieden.

Lees meer over de hoogte van de boetes of de straffen bij vuurwerk

Halt-straf voor kinderen tot 18 jaar

Jongeren tot 18 jaar die verboden vuurwerk afsteken kunnen soms een  Halt-straf krijgen. Alleen bij lichte overtredingen kunnen ze zo een boete voorkomen. Jongeren krijgen dan via stichting Halt een alternatieve straf om ze aan te sporen tot ander gedrag, bijvoorbeeld door rommel op te ruimen of excuses aan te bieden. Na een Halt-straf krijgen zij geen aantekening in hun strafblad.

Geen boetes voor opslag oud vuurwerk

U krijgt geen boete als u minder dan 25 kilo consumentenvuurwerk (categorie F2) thuis bewaart. Wilt u vuurwerk inleveren? Neem dan contact op met uw gemeente of milieudienst. Zij zorgen voor een veilige verwerking van dit afval.