Werken in Nederland

Het kabinet wil onze gezondheid, onze banen en inkomens beschermen. Om de gezondheid te beschermen heeft het kabinet een aantal maatregelen genomen waaronder afstand houden. Deze maatregelen hebben invloed op de manier waarop u uw werk doet. 

Mijn werkgever voert de loonsverhoging uit de CAO of arbeidsovereenkomst niet door vanwege de coronacrisis, mag dat?

Als u op grond van afspraken in de voor u geldende CAO of arbeidsovereenkomst aanspraak kunt maken op een loonsverhoging, moet uw werkgever deze afspraak nakomen. Teruglopende bedrijfseconomische omstandigheden door de coronacrisis maakt dat niet anders. U kunt uw werkgever erop aanspreken als deze afspraken niet worden nagekomen. 

Kan mijn werkgever mijn werktijden aanpassen?

Ja, uw werkgever is opgeroepen om mogelijk de werktijden van werknemers te spreiden. Dit kan betekenen dat uw werktijden worden aangepast

Welke eisen mag mijn werkgever in coronatijd stellen aan mijn productiviteit? (Mijn werkgever klaagt namelijk dat ik te weinig werk aflever. Ik werk vanuit huis en ik moet ook rekening houden met mijn partner/kinderen/mantelzorg)?

Dit is een uitzonderlijke situatie, waarin van iedereen uitzonderlijke dingen worden gevraagd. Veel mensen moeten werken en zorgen combineren, terwijl ondernemers proberen omzet te draaien en hun hoofd boven water proberen te houden tijdens een crisis. Dat vraagt flexibiliteit zowel de werknemer als de werkgever, maar ook begrip voor elkaars situatie.

Het kan voorkomen dat werknemers onwenselijke druk ervaren. Zij kunnen hierover het gesprek aangaan met hun leidinggevende. Binnen hun bedrijf kunnen zij zich richten tot de bedrijfsmaatschappelijk werker of de vertrouwenspersoon. Daarnaast kunnen zij, zoals altijd, ook via hun ondernemingsraad of vakbond een klacht indienen bij de Inspectie SZW.

Is er ook informatie voor werknemers in andere talen beschikbaar?

Een aantal vragen en antwoorden is ook beschikbaar in het Arabisch, Bulgaars, Duits, Engels, Hongaars, Papiamento, Papiamentu, Pools, Roemeens, Spaans en Turks.

Werken op locatie

Mag ik nog naar werk?    

Het advies aan werkgevers is om werknemers zo veel mogelijk thuis te laten werken. Overleg daarom met uw werkgever of thuiswerken mogelijk is. 

Als u last heeft van de volgende klachten, moet u thuisblijven:

  • verkoudheidsklachten zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn; 
  • hoesten;
  • verhoging tot 38 graden of koorts (hoger dan 38 graden);
  • plotseling verlies van reuk of smaak.

Als u last heeft van bovenstaande klachten, laat u zich testen op het coronavirus.

Let op: als een huisgenoot koorts, benauwdheidsklachten of beide heeft, dan blijft het hele gezin of huishouden thuis. Totdat de uitslag van de test bekend is. Dit geldt ook voor mensen werkzaam in cruciale beroepen of vitale processen. Komt uit de test dat de huisgenoot het coronavirus heeft, blijft iedereen in het huishouden thuis en hoort uw huishouden van de GGD wat het moet doen. Ook personen werkzaam in de vitale sector of met cruciale beroepen blijven dan thuis. Voor deze groepen kan een uitzondering gemaakt worden in overleg met de GGD en de bedrijfsarts. En alleen als zij geen klachten hebben.

Ik moet naar mijn werk. Hoe kan ik mezelf en anderen om mij heen beschermen?

Neem de volgende maatregelen om overdracht van het coronavirus te voorkomen:                                               

  • Was uw handen regelmatig 20 seconden lang met water en zeep (bijvoorbeeld als u naar buiten gaat, als u weer terug komt of als u uw neus heeft gesnoten)
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes, gooi deze daarna weg en was uw handen
  • Schud geen handen
  • Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van elkaar

Let op: ga niet naar uw werk als u last heeft van verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten of verhoging tot 38 graden Celsius). Als een huisgenoot koorts, benauwdheidsklachten of beide heeft, dan blijft het hele gezin of huishouden thuis totdat de uitslag van de test bekend is. Dit geldt ook voor mensen werkzaam in cruciale beroepen of vitale processen. Komt uit de test dat de huisgenoot het coronavirus heeft, dan blijft iedereen in het huishouden thuis en hoort uw huishouden van de GGD wat het moet doen. Ook personen werkzaam in de vitale sector of met cruciale beroepen blijven dan thuis. Voor deze groepen kan een uitzondering gemaakt worden in overleg met de GGD en de bedrijfsarts. En alleen als zij geen klachten hebben.

Ik heb last van verkoudheidsklachten. Kan mijn werkgever mij verplichten om naar werk te komen?

De oproep is dat mensen bij verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten of verhoging tot 38 graden Celsius) thuisblijven. En blijf ook thuis als een huisgenoot koorts en/of benauwdheid heeft. Daarnaast wil het kabinet dat mensen zo veel mogelijk thuiswerken en de werktijden spreiden. Het is aan werkgevers om dat waar mogelijk te faciliteren. Zij hebben immers een zorgplicht voor hun medewerkers. Als de werknemer verkoudheidsklachten heeft en niet thuis kan werken, kan de werkgever de werknemer niet verplichten om te komen werken. Dat komt voor rekening en risico van de werkgever. Dat betekent dat de werkgever dan wel verplicht is om het loon door te betalen (tenzij in de arbeidsovereenkomst of cao anders is afgesproken).

Thuis werken en thuis blijven

Ik behoor tot de risicogroep en kan niet thuiswerken. Wat nu?

Als u tot de risicogroep behoort, adviseert het RIVM thuis te werken en als dit niet kan met de bedrijfsarts contact op te nemen. Ook kan het zijn dat in het protocol voor uw  organisatie of sector afspraken zijn opgenomen over het werken door mensen uit risicogroepen. Informeer hiernaar bij uw werkgever of vakbond.

Ik werk al wekenlang vanuit huis. Hoe houd ik dat goed vol?

Langdurig werken vanuit uw eigen woon- of werkkamer brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Zoals werken zonder collega’s om u heen of in een huis vol mensen waarbij werk en zorgtaken door elkaar heen lopen. Op Arboportaal.nl vindt u tips, praktische tools en inspiratie om het thuiswerken in goede gezondheid vol te houden.

Mijn huisgenoot heeft klachten. Moet ik nu ook thuis blijven van werk? En hoe zit het dan met loondoorbetaling? 

Wanneer uw huisgenoot ziek is, moet u in thuisquarantaine. Als u moet thuisblijven vanwege een zieke huisgenoot en u kunt niet thuis werken, omdat dit in uw beroep onmogelijk is, dan moet uw werkgever het loon doorbetalen. 

Ik werk normaliter in de horeca (of een andere getroffen sector) en zit nu thuis. Nu kan ik voor tijdelijk ergens anders werken. Mag dat?

Als u nog in dienst bent bij uw werkgever, moet u dit met hem overleggen. Gaat uw werkgever akkoord dan mag u tijdelijk elders aan de slag.

Wat zijn de regels voor werknemers om op vakantie gaan naar landen met een oranje reisadvies?

Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’.  Voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies.

Wie toch terugkomt uit een oranje of rood land, wordt dringend geadviseerd 14 dagen in quarantaine te gaan. Als werknemers naar landen met een oranje of rood reisadvies op vakantie gaan, is het hun eigen verantwoordelijkheid om op tijd terug te zijn om de volledige quarantaine af te maken voordat ze weer aan het werk gaan. 

Ik ben op vakantie geweest en moet nu in quarantaine. Voor wiens rekening komt dit?

Als u tijdens de quarantaine kunt thuiswerken, heeft u gewoon recht op loon. Kunt u niet thuiswerken, dan is het afhankelijk van de omstandigheden of u recht heeft op loon. Is de kleurcode van uw vakantieland bij vertrek oranje of rood, dan geldt dat het advies dat u bij terugkomst 14 dagen in quarantaine te gaan. Dan hoeft uw werkgever geen loon door te betalen. Wanneer de kleurcode van uw vakantieland op het moment van vertrek groen of geel is, geldt dat bij terugkomst geen quarantaine wordt geadviseerd. Als de kleurcode wijzigt tijdens uw verblijf naar oranje of rood, dan heeft u wanneer u bij terugkomst in quarantaine moet recht op loon ongeacht of u thuis kunt werken.

Bekijk ook: