Kan ik gebruikmaken van de bijstand voor zelfstandigen (Bbz) als ik stop met mijn bedrijf?

Als u uw bedrijf moet beëindigen omdat het niet langer levensvatbaar is, dan kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Periodieke uitkering aanvragen

U moet uw bedrijf beëindigen? Dan kunt u voor financiële ondersteuning een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Met deze aanvullende periodieke uitkering kunt u uw inkomen aanvullen tot bijstandsniveau. Dan heeft u tijdens de beëindiging van uw bedrijf genoeg geld om van te leven. U vraagt de uitkering aan bij uw gemeente voordat u met uw bedrijf stopt.

Voorwaarden periodieke uitkering

Voor de periodieke uitkering geldt een aantal voorwaarden:

  • u bent zelfstandige;
  • u heeft minimaal 1225 uur per jaar in uw bedrijf gewerkt;
  • u moet uw bedrijf noodgedwongen stoppen, omdat het niet meer levensvatbaar is;
  • u kunt het bedrijf niet direct beëindigen (als dit wel kan, vraagt u een bijstandsuitkering aan). 

Periodieke uitkering maximaal 12 maanden

U kunt voor maximaal 12 maanden een aanvullende periodieke uitkering krijgen. Lukt het niet om uw bedrijf binnen 12 maanden te beëindigen? Dan kunt u een verlenging krijgen van 12 maanden.

Recht op IOAZ

Als oudere zelfstandige (zelfstandigen van 55 jaar of ouder) heeft u mogelijk recht op een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Deze uitkering moet u aanvragen voordat u met uw bedrijf stopt.