Beslisnota bij Kamerbrief met reactie kabinet op 2e deelrapport OvV over aanpak coronacrisis

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. 

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie kabinet op 2e deelrapport OvV over aanpak coronacrisis (PDF | 4 pagina's | 1,6 MB)