Brief aan schoolbesturen over zelftesten onderwijs

Het ministerie van OCW informeert schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs over de inzet van COVID-19-zelftesten voor leerlingen en onderwijspersoneel.

Afschrift brief aan instellingen basisonderwijs (PDF | 4 pagina's | 190 kB)

Afschrift brief aan instellingen voortgezet (speciaal) onderwijs (PDF | 5 pagina's | 207 kB)