Vervolg regionale aanpak zorg aan kwetsbare patiënten vanwege COVID-19

Brief over het vervolg van de regionale aanpak om kwetsbare patiënten zorg te kunnen blijven bieden tijdens de coronaviruspandemie. Het gaat dan om zorg aan patiënten met en zonder corona. In de regionale aanpak werken partijen, zoals huisartsen en ziekenhuizen, met elkaar samen in het kader van de Wet publieke gezondheid (Wpg).

Vervolg regionale aanpak zorg aan kwetsbare patiënten vanwege COVID-19 (PDF | 3 pagina's | 945 kB)

Brief aan GGD-GHOR en Veiligheidsregio's

Deze brief van de minister van VWS is gericht aan de Directeuren Publieke Gezondheid (DPG'en) van de GGD-GHOR (Gemeentelijke Gezondheidsdienst-Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio). De voorzitters van de Veiligheidsregio's ontvangen een afschrift.