Kamerbrief met stand van zaken Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer mede namens Minister Wiebes over het aflopen van de Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) regeling en de aankondiging van zijn opvolger, de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).