Kamerbrief heropening examenlocaties voor inburgeringsexamens en Staatsexamens Nt2

Minister Koolmees meldt dat het kabinet DUO en het College voor Toetsen en Examens heeft gevraagd de inburgeringsexamens en de Staatsexamens Nederlands als 2e taal (Nt2) te hervatten in de week van 15 maart 2021.

Kamerbrief heropening examenlocaties voor inburgeringsexamens en Staatsexamens Nt2 (PDF | 2 pagina's | 114 kB)