Kamerbrief over verlenging coulancemaatregelen in verband met COVID-19 maatregelen

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de verlenging van coulancemaatregelen voor sectoren van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) om de effecten van COVID-19 zo klein mogelijk te houden. Daarnaast gaat zij in op de motie van het Kamerlid Postma (CDA) over financiële oplossingen voor de touringcarsector. Ook reageert zij op de motie van het Kamerlid Öztürk (DENK). De motie verzocht de regering om in gesprek te gaan met verzekeringsmaatschappijen en leasemaatschappijen om uitstel van maandelijkse betalingen voor taxichauffeurs te bespreken.

Kamerbrief over verlenging coulancemaatregelen in verband met COVID-19 maatregelen (PDF | 3 pagina's | 612 kB)